Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

S účinností od 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Vstup třetích osob ( mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný v nezbytně nutných případech (zákonní zástupci při dopomoci s oblékáním, ), s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. I nadále platí vstup do mateřské školy se zakrytými ústy a nosem.